Jakość produktów Agugu i bezpieczeństwo procedur ich przygotowania potwierdzają certyfikaty:

Certyfikat GB09/76460 Globalnej normy dotyczącej bezpieczeństwa żywności

Certyfikat DE 12/81828689
Międzynarodowej Normy Żywności
(International Food Standard – IFS)

Certyfikat SK11/1314 spełniający wymogi normy EN ISO 14001:2004:
Produkcja i sprzedaż produktów żywnościowych dla niemowląt i dzieci.
Produkcja i sprzedaż produktów mięsnych

Certyfikat SK09/0491 spełniający wymogi normy EN ISO 22000:2005:
Produkcja i sprzedaż produktów żywnościowych dla niemowląt i dzieci.
Produkcja i sprzedaż produktów mięsnych

Certyfikat SK08/0323
spełniający wymogi normy OHSAS 18001:2007:
Produkcja i sprzedaż produktów żywnościowych dla niemowląt i dzieci.
Produkcja i sprzedaż produktów mięsnych

Certyfikat SK11/1313 spełniający wymogi normy EN ISO 9001:2008:
Produkcja i sprzedaż produktów żywnościowych dla niemowląt i dzieci.
Produkcja i sprzedaż produktów mięsnych